Kristiansson Entreprenad AB är ett företag med

mark- och anläggningsentreprenad som

verksamhetsområde

VÅRA ARBETSOMRÅDEN

Entreprenad inom schakt, grunder, dränering, VA-projekt, fjärrvärme, rivningsarbete m.m.

 

Kristiansson Entreprenad AB har en kapacitet som gör att du kan låta oss ta totalansvar eller specifikt uppdrag för både stora och små projekt.

Vi är flexibla och kan hjälpa dig med ”goa” lösningar gärna tidigt i projekteringen.

KVALITET

Vi är lyhörda på våra kunders önskemål. Organisering ger hållna deadlines, samarbete med inblandade så ett flöde av arbetet skapar bra ekonomi, säkerhet, och kvalitetsäkring. Detta ger en bra slutprodukt.

MILJÖ

Vår förbrukning och hantering av material, drivmedel mm är så optimal och miljömässig i möjligaste mån.

 

• Restprodukter återanvänds eller återvinns.

 

• Miljöpolicy på respektive arbetsplats följs och tas på största allvar.

 

• Våra maskiner och fordon är miljögodkända.

SCHAKT - GRUNDER - DRÄNERING - VA-PROJEKT - FJÄRRVÄRME

arteria.se  -  2014 10